Blog

El llibre del centenari de la Cooperativa de la Palma

Ara farà 2 anys, en una reunió ordinària de la Junta de l’Associació, es va posar damunt la taula la possibilitat que, davant l’esdeveniment del centenari de la Cooperativa el 2019, es pogués treballar en un llibre que parlés de la història de l’entitat. Aprofundint una mica més en la idea i parlant de quins haurien de ser els primers passos, es va considerar que el primer que s’havia de fer era buscar la complicitat de la Junta Rectora de… Read More »El llibre del centenari de la Cooperativa de la Palma

Reble 2.0

El començament d’una nova etapa El Reble, és a dir, el butlletí informatiu, divulgatiu i d’opinió de l’Associació Cultural L’Espona, va iniciar la seva singladura el mes de maig de 2001, quan en va aparèixer el número 0. Amb l’aparició del butlletí, des de la Junta es va buscar tenir una presència més constant, més enllà dels actes puntuals que de tant en tant s’organitzaven, i una relació més directa amb el soci. Així el Reble es va concebre com… Read More »Reble 2.0