Què és el Reble?

El Reble és el blog de l’Associació Cultural l’Espona. L’Espona va sorgir l’any 2000 amb la voluntat de fomentar l’estudi i la divulgació de la història, la cultura i les tradicions pròpies de la Palma d’Ebre, i amb la intenció d’afavorir la solidaritat, el respecte i la tolerància, així com la interrelació i la convivència entre tots aquells que conformem el teixit social del poble. Des d’aleshores, organitza diferents iniciatives i activitats culturals i ofereix una sèrie de serveis tant als seus associats (que actualment superen el centenar) com a tot aquell que hi pugui estar interessat, així com al públic en general.

Juntament amb el web i les xarxes socials, el Reble té l’objectiu d’esdevenir el nexe d’unió i comunicació constant entre els socis i sòcies de l’Associació, així com d’informar de totes les activitats que des de l’Associació es promouen, a totes aquelles persones que hi puguin estar interessades.

Per a acomplir aquest objectiu, cada dos mesos s’hi aniran publicant entrades que poden ser de dos tipus:

Per una banda, en aquestes entrades la junta pot mostrar-hi la seua opinió sobre diferents qüestions com ara el desenvolupament de l’Associació i el seu bon funcionament i vitalitat, però també el seu posicionament en relació amb altres qüestions d’actualitat o polèmiques que hi pugui haver en cada moment i que puguin ser de l’interès dels socis i de les sòcies, tant en l’àmbit local, regional o global. Aquestes entrades aniran signades de forma genèrica, amb l’epígraf  “La Junta”.

Per una altra banda, en aquestes entrades els socis i les sòcies de l’Espona poden difondre les seves opinions sobre les diferents qüestions que puguin sorgir en l’actualitat de cada moment: conflictes de caire territorial, econòmic, social i cultural que puguin afectar el poble o el seu àmbit més proper. Aquestes entrades aniran signades de manera individual, per la persona que les hagi escrit, sigui o no de la junta. L’Espona no es fa responsable de les opinions expressades, de manera individual, en aquestes entrades

Aquest blog 2.0, és la continuació del butlletí que, amb el mateix nom, es va publicar entre maig de 2001 i gener de 2018 i del qual van aparèixer un total de 100 números. Igual que aquell butlletí, el blog pretén constituir-se en una eina oberta, participativa, que compti amb les aportacions de tots plegats.