Participa

El Reble s’actualitzarà cada dos mesos. Si esteu interessats a partipar-hi, podeu enviar la vostra aportació a través dels següents canals:

• Posant-vos en contacte amb qualsevol membre de la junta.

• Per correu electrònic, a través de l’adreça de l’Associació: espona@associaciolespona.cat

. A través de la nostra pàgina de Facebook.

Els articles hauran de ser en català i s’hauran de fer arribar en format digital. Hauran d’estar mecanografiats a espai senzill, lletra Arial 10 i hauran de tindre una extensió màxima d’una pàgina.