Cercar en la nostra web

Us recomanem

¿Quí està conectat?

Tenim 2 visitants en línia

Enquesta

Que t'agrada més?
 


Imprimeix Correu electrònic

 

L’Associació Cultural L’Espona va sorgir l'any 2000 amb la voluntat de fomentar l’estudi i la divulgació de la història, la

cultura i les tradicions pròpies de la Palma d’Ebre, i amb la intenció d’afavorir la solidaritat, el respecte i la tolerància,

així com la interrelació i la convivència entre tots aquells que conformem el teixit social del poble. Des d'aleshores,

organitza diferents iniciatives i activitats culturals i ofereix una sèrie de serveis tant als seus associats (que actualment

superen el centenar) com a tot aquell que hi pugui estar interessat, així com al públic en general.


L’Espona ha realitzat, fins a l’any 2010, nou festes de

recuperació d’activitats actualment en desús: Segar i batre (en

dues edicions), Apanyar pedra, la Carbonera, la Petita indústria

tradicional (en dues edicions), la Festa del raïm, Jocs

tradicionals i Festa major als anys seixanta. Totes aquestes

festes s’han documentat a través de la realització de multitud

de fotografies i enregistraments de vídeo. Destaca, en aquest

sentit, l’edició d’un documental didacticoexplicatiu sobre la feina de segar i batre, que va ser presentat a la II Festa del Segar i

del Batre (any 2003).

També organitza, cada estiu, el cicle de Xarrades a la fresca

(del qual ja es porten deu edicions) i edita un butlletí, el Reble,

que apareix amb una periodicitat bimestral, com a canal de

comunicació entre tots els socis i sòcies i espai per fer

públiques les seues opinions, que ja ha superat els cinquanta

números.
 

 

 L’Associació fins ara ha publicat dos llibres, el primer número de la col·lecció

“Fent Espona”, que porta el títol d’El parlar de la Palma d’Ebre (Ribera d’Ebre)

i que recull la tesi de llicenciatura de la filòloga Olga Cubells, i el número dos

que, amb el títol de La Palma d’Ebre: imatges per al record, presenta un

recull comentat de fotografies del poble des de principis del segle XX fins als

anys seixanta.

A banda d'això, l’entitat ha elaborat vuit opuscles per Sant Jordi. Les primeres

edicions, com una reproducció de materials, i els dos darrers amb una edició

de més qualitat – tipus llibre i amb ISBN– i que ofereixen materials inèdits: Els

jocs tradicionals de festa major als pobles del nord de la Ribera d’Ebre, de

Biel Pubill, i El massís del Montsant, un paisatge reservat als artistes. Passat,

present i futur d’una serra emblemàtica, de Sergi Cuadrado. Així mateix,

enguany (2011), es publicarà un estudi inèdit sobre els pins d’era que es

poden trobar pel terme de la Palma.

En definitiva, al llarg dels seus deu anys d’existència, l’associació ha anat generant tota una sèrie de materials, que ara

publica a Internet, per tal de sobrepassar l’àmbit local i posar-los a disposició de tots aquells internautes que els trobin

d’interès, arreu del món.