Rebles

El Reble va ser un butlletí que cada dos mesos es distribuïa gratuïtament entre els socis i que va aparèixer entre maig de 2001 i gener de 2018, quan va finalitzar la seva singladura.

El butlletí va sorgir amb l'objectiu de convertir-se en el nexe d'unió i de comunicació constants entre l’Associació i els socis i sòcies. Per a fer-ho possible, comptava amb tres seccions. L'editorial era l'àmbit en què la junta mostrava la seua opinió sobre diferents qüestions. Les activitats havien de servir per informar dels diferents actes de l'Associació, així com d’altres activitats d’interès dels àmbits més propers. L'article constituïa l'espai reservat per tal que els socis i sòcies de l’Espona aportessin les seves opinions

Els cent Rebles finalment apareguts, amb els seus articles i les seves editorials, constitueixen un patrimoni que probablement posarem en valor a través d'algun tipus de publicació, ja sigui llibre o opuscle.

 

Reble 0

Reble 1

Reble 2

Reble 3

Reble 4

Reble 5

Reble 6

Reble 7

Reble 8

Reble 9

Reble 10

Reble 11

Reble 12

Reble 13

Reble 14

Reble 15

Reble 16

Reble 17

Reble 18

Reble 19

Reble 20

Reble 21

Reble 22

Reble 23

Reble 24

Reble 25

Reble 26

Reble 27

Reble 28

Reble 29

Reble 30

Reble 31

Reble 32

Reble 33

Reble 34

Reble 35

Reble 36

Reble 37

Reble 38

Reble 39

Reble 40

Reble 41

Reble 42

Reble 43

Reble 44

Reble 45

Reble 46

Reble 47

Reble 48

Reble 49

Reble 50

Reble 51

Reble 52

Reble 53

Reble 54

Reble 55

Reble 56

Reble 57

Reble 58

Reble 59

Reble 60

Reble 61

Reble 62

Reble 63

Reble 64

Reble 65

Reble 66

Reble 67

Reble 68

Reble 69

Reble 70

Reble 71

Reble 72

Reble 73

Reble 74

Reble 75

Reble 76

Reble 77

Reble 78

Reble 79

Reble 80

Reble 81

Reble 82

Reble 83

Reble 84

Reble 85

Reble 86

Reble 87

Reble 88

Reble 89

Reble 90

Reble 91

Reble 92

Reble 93

Reble 94

Reble 95

Reble 96

Reble 97

Reble 98

Reble 99

 

Reble número 100 !!!

 

Reble 100

 

Sobre nosaltres

L’Associació Cultural L’Espona va sorgir l'any 2000 amb la voluntat de fomentar l’estudi i la divulgació de la història, la cultura i les tradicions pròpies de la Palma d’Ebre, i amb la intenció d’afavorir la solidaritat, el respecte i la tolerància, així com la interrelació i la convivència entre tots aquells que conformem el teixit social del poble. Des d'aleshores, organitza diferents iniciatives i activitats culturals i ofereix una sèrie de serveis tant als seus associats (que actualment superen el centenar) com a tot aquell que hi pugui estar interessat, així com al públic en general.
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account